Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

  

Numer/data Temat Termin
składania ofert
DZP/RI/120-2017
z dnia 2017-12-30
Dostawa sond specyficznych do FISH, sond malujących do FISH wg pakietów 1-3
Nowy termin składania ofert: 2018-01-12
2018-01-11
DZP/RI/117-2017
z dnia 2017-11-30
Usługa wykonania termocyklu rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto nr 57101 rok 2013 firmy Siemens znajdującego się w Zakładzie Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej – Pracowni Rezonansu Magnetycznego przy ul. Pasteura 5
Nowy termin składania ofert: 2018-01-04
2017-12-08
DZP/RI/119-2017
z dnia 2017-11-30
Dostawa komory laminarnej umożliwiającej bezpieczną pracę z radiofarmceutykami
Nowy termin składania ofert: 2017-12-11
2017-12-08
DZP/R/116-2017
z dnia 2017-11-30
Dostawa ssaka elektrycznego2017-12-20
DZP/RII/118-2017
z dnia 2017-11-30
Dostawa i montaż aparatu RTG
Nowy termin składania ofert: 2018-04-26
2018-01-11
DZP/R/110-2017
z dnia 2017-11-30
Dostawa odczynników i akcesoriów do aparatów: 3500 Genetic Analyser i 7500 Real Time PCR System ( Applied Biosystem ).2017-12-15
DZP/RI/107-2017
z dnia 2017-11-30
Dostawa odczynników, kalibratorów kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań hormonalnych i innych wraz z dzierżawą aparatu.2017-12-12
DZP/RI/103-2017
z dnia 2017-11-30
dostawa odczynników i akcesoriów do elektroforezy i immunofiksacji białek w płynach ustrojowych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu.
Nowy termin składania ofert: 2017-12-11
2017-12-07
DZP/RII/104-2017
z dnia 2017-11-23
Dostawa produktów farmaceutycznych Ruxolitynib i Bosutynib wg pakietów 1 - 2 2018-01-09
DZP/RI/106-2017
z dnia 2017-11-23
Dostawa aparatu USG oraz wózków anestezjologicznych wg pakietów 1- 2
Nowy termin składania ofert: 2017-12-05
2017-11-30
DZP/R/102-2017
z dnia 2017-11-21
iUsługa wykonania legalizacji i napraw wag lekarskich, niemowlęcych, laboratoryjnych, analitycznych i łóżkowych znajdujących się w Klinikach SPSK Nr 1 we Wrocławiu2017-12-19
DZP/RI/105-2017
z dnia 2017-11-17
Dostawa gastroskopu z torem wizyjnym, zestawu do cystoskopii i ssaka elektrycznego wg pakietów 1- 3
Nowy termin składania ofert: 2017-11-27
2017-11-24
DZP/RI/111-2017
z dnia 2017-11-16
Dostawa foteli ginekologicznych dla pacjentek niepełnosprawnych, przewoźnego aparatu ultrasonograficznego na salę operacyjną oraz stołu operacyjnego wg pakietów 1- 3 2017-11-24
DZP/RI/100-2017
z dnia 2017-11-16
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania białek specyficznych metodą nefelometrii wraz z dzierżawą aparatu głównego z aparatem back – up2017-12-14
DZP/RI/101-2017
z dnia 2017-11-14
Dostawa implantów ortopedycznych wg pakietów 1-6
Nowy termin składania ofert: 2017-12-15
2017-12-08
DZP/RI/83-2017
z dnia 2017-11-07
dostawa ostrzy i strzyżarki chirurgicznych, koszy i stelaży na odpady, rękawic gospodarczych, wózków serwisowych do sprzątania, naczyń i sztućców jednorazowego użytku, środków czystości, ścierek różnych, termometrów do lodówek2017-12-11
DZP/RI/96-2017
z dnia 2017-10-26
Dostawa ultrasonografu z kolorowym Dopplerem2017-11-15
DZP/RI/95-2017
z dnia 2017-10-26
Dostawa aparatu do leczenia tlenkiem azotu, urządzenia do nieinwazyjnej wentylacji nosowej wg pakietów 1 – 22017-11-13
DZP/RI/77-2017
z dnia 2017-10-11
Dostawa przeciwciał monoklonalnych do cytometrii przepływowej gr. I, odczynników do cytometru FACS CANTO II, przeciwciał monoklonalnych do cytometrii przepływowej gr. II-V, odczynników do analizatora hematologicznego MEDONIC firmy BOULE wg pakietów 1- 42017-10-25
DZP/RI/86-2017
z dnia 2017-10-20
Dostawa aparatu USG2017-10-30
DZP/RI/85-2017
z dnia 2017-10-20
Dostawa pomp infuzyjnych przepływowych oraz pomp infuzyjnych strzykawkowych wg pakietów 1- 22017-10-30
DZP/R/92-2017
z dnia 2017-10-19
Dostawa pulsoksymetrów transportowych, kardiomonitorów wieloczynnościowych wg pakietów 1 – 2
Nowy termin składania ofert: 2017-11-06
2017-11-02
DZP/RI/91-2017
z dnia 2017-10-17
Dostawa cytometru przepływowego, separatora komórkowego, fotela do aferez, lodówki przenośnej z zasilaniem i monitorowaniem do przewożenia komórek krwiotwórczych wg pakietów 1 – 4 2017-10-27
DZP/RII/84-2017
z dnia 2017-10-17
Dostawa systemu radiologii cyfrowej bezpośredniej i pośredniej
Nowy termin składania ofert: 2017-12-05
2017-11-28
DZP/RII/78-2017
z dnia 2017-10-13
Usługa dozoru obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu 2017-11-23
DZP/R/76-2017
z dnia 2017-10-12
Dostawa odczynników chemicznych, złożonych, specjalistycznych, pomocniczych do cytogenetyki, cytochemii i histopatologii oraz podłoża i odczynniki różne do hodowli komórkowych wg. pakietów 1-5.
Nowy termin składania ofert: 2017-10-27
2017-10-26
DZP/R/75-2017
z dnia 2017-10-12
testów do oznaczania elektrolitów w pocie do aparatu NANODUCT 2 oraz barwniki hematologiczne firmy WESCOR Inc. wy pakietów 1-22017-10-24
DZP/RI/74-2017
z dnia 2017-10-12
Dostawa odczynników i mediów do badań diagnostycznych dla Przyklinicznego Laboratorium Hematologicznego, Poradni Genetycznej i Laboratorium Kliniki Dermatologii wg pakietów 1 – 7
Nowy termin składania ofert: 2017-10-27
2017-10-26
DZP/RI/81-2017
z dnia 2017-10-11
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pozycji 1 - 32017-10-23
DZP/RI/80-2017
z dnia 2017-10-11
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pakietów 1 - 22017-10-23
DZP/E/345-2017
z dnia 2017-10-04
Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 20172017-10-13
DZP/RI/69-2017
z dnia 2017-10-03
Dostawa sprzętu komputerowego wg pakietów 1 – 4
Nowy termin składania ofert: 2017-10-20
2017-10-17
DZP/RII/70-2017
z dnia 2017-09-07
Dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu dla ośrodka leczenia bezpłodności wg pakietów 1 – 62017-10-19
DZP/RI/58-2017
z dnia 2017-08-02
Dostawa wyrobów medycznych do przygotowania i podawania cytostatyków wg pakietów 1 – 2
Nowy termin składania ofert: 2017-09-05
2017-08-30
DZP/RI/45-2017
z dnia 2017-06-21
Dostawa produktów farmaceutycznych Pegintron i Ribavirin U W A G A! Zmiana nazwy postepowania: Dostawa produktów farmaceutycznych Peginterferon alfa 2a i Ribavirin
Nowy termin składania ofert: 2017-07-05
2017-07-03
DZP/R/43-2017
z dnia 2017-06-19
Dostawa produktu farmaceutycznego Pegfilgrastim2017-06-27