Zamówienia, konkursy, ogłoszenia

  

Numer/data Temat Termin
składania ofert
DZP/RI/86-2017
z dnia 2017-10-20
Dostawa aparatu USG2017-10-30
DZP/RI/85-2017
z dnia 2017-10-20
Dostawa pomp infuzyjnych przepływowych oraz pomp infuzyjnych strzykawkowych wg pakietów 1- 22017-10-30
DZP/R/92-2017
z dnia 2017-10-19
Dostawa pulsoksymetrów transportowych, kardiomonitorów wieloczynnościowych wg pakietów 1 – 22017-11-02
DZP/RI/89-2017
z dnia 2017-10-19
Dostawa inkubatorów otwarto-zamkniętych (hybrydowych) oraz inkubatorów zamkniętych do podstawowej opieki wg pakietów 1-2 2017-11-02
DZP/RI/91-2017
z dnia 2017-10-17
Dostawa cytometru przepływowego, separatora komórkowego, fotela do aferez, lodówki przenośnej z zasilaniem i monitorowaniem do przewożenia komórek krwiotwórczych wg pakietów 1 – 4 2017-10-27
DZP/RI/87-2017
z dnia 2017-10-17
dostawa zestawu laparoskopowego z głowicą endoskopową pracującą w systemie 4k2017-10-31
DZP/RI/90-2017
z dnia 2017-10-17
dostawa densytometru2017-10-27
DZP/RII/84-2017
z dnia 2017-10-17
Dostawa systemu radiologii cyfrowej bezpośredniej i pośredniej 2017-11-28
DZP/RII/88-2017
z dnia 2017-10-13
Dostawa lasera PDL, lasera CO2, lasera Nd-YAG wg pakietów 1-32017-11-22
DZP/RII/78-2017
z dnia 2017-10-13
Usługa dozoru obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu 2017-11-23
DZP/R/76-2017
z dnia 2017-10-12
Dostawa odczynników chemicznych, złożonych, specjalistycznych, pomocniczych do cytogenetyki, cytochemii i histopatologii oraz podłoża i odczynniki różne do hodowli komórkowych wg. pakietów 1-5.2017-10-26
DZP/R/75-2017
z dnia 2017-10-12
testów do oznaczania elektrolitów w pocie do aparatu NANODUCT 2 oraz barwniki hematologiczne firmy WESCOR Inc. wy pakietów 1-22017-10-24
DZP/RI/74-2017
z dnia 2017-10-12
Dostawa odczynników i mediów do badań diagnostycznych dla Przyklinicznego Laboratorium Hematologicznego, Poradni Genetycznej i Laboratorium Kliniki Dermatologii wg pakietów 1 – 7 2017-10-26
DZP/RI/77-2017
z dnia 2017-10-11
Dostawa przeciwciał monoklonalnych do cytometrii przepływowej gr. I, odczynników do cytometru FACS CANTO II, przeciwciał monoklonalnych do cytometrii przepływowej gr. II-V, odczynników do analizatora hematologicznego MEDONIC firmy BOULE wg pakietów 1- 42017-10-25
DZP/RI/81-2017
z dnia 2017-10-11
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pozycji 1 - 32017-10-23
DZP/RI/80-2017
z dnia 2017-10-11
Dostawa produktów farmaceutycznych wg pakietów 1 - 22017-10-23
DZP/R/66-2017
z dnia 2017-10-06
usługa wykonania ekspertyz przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem zgody od Komendanta Straży Pożarnej na wskazane w dokumencie odstępstwa dla budynków SPSK Nr 1 we Wrocławiu2017-11-17
DZP/RI/79-2017
z dnia 2017-10-05
Roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy pomieszczeń przyziemia budynku Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. T. Chałubińskiego 3 we Wrocławiu dla potrzeb laboratorium andrologicznego2017-10-19
DZP/E/345-2017
z dnia 2017-10-04
Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 20172017-10-13
DZP/RI/69-2017
z dnia 2017-10-03
Dostawa sprzętu komputerowego wg pakietów 1 – 4
Nowy termin składania ofert: 2017-10-20
2017-10-17
DZP/R/73-2017
z dnia 2017-09-27
roboty budowlane w zakresie dostosowania pomieszczeń w odcinku dzieci młodszych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 739)2017-10-13
DZP/RII/71-2017
z dnia 2017-09-12
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania (w tym: suszenie, prasowanie, maglowanie, dezynfekcja, czyszczenie chemiczne, naprawa, segregacja, pakowanie) bielizny operacyjnej, bielizny pościelowej, odzieży roboczej, mopów oraz pozostałego asortymentu wraz z transportem również na terenie obiektów SPSK Nr 1 oraz wdrożenia systemu RFID HF, rentalu bielizny operacyjnej, bielizny pościelowej i mopów2017-10-24
DZP/RII/70-2017
z dnia 2017-09-07
Dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu dla ośrodka leczenia bezpłodności wg pakietów 1 – 62017-10-19
DZP/R/55-2017
z dnia 2017-08-21
Usługa wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy naprawy attyk nad wejściem głównym do budynku klinicznego przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 66-68 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę2017-09-28
DZP/RI/67-2017
z dnia 2017-08-21
Wykonanie w systemie projektuj i buduj przebudowy Kliniki Psychiatrii i utworzenie oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego we Wrocławiu przy ul. Pasteura 10
Nowy termin składania ofert: 2017-10-13
2017-09-22
DZP/RI/60-2017
z dnia 2017-08-09
Usługa okresowego przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej wg pakietów 1-170 w okresie 12 miesięcy2017-09-14
DZP/RI/62-2017
z dnia 2017-08-03
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 642017-09-06
DZP/RI/58-2017
z dnia 2017-08-02
Dostawa wyrobów medycznych do przygotowania i podawania cytostatyków wg pakietów 1 – 2
Nowy termin składania ofert: 2017-09-05
2017-08-30
DZP/RI/57-2017
z dnia 2017-08-02
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu indywidualnych dawek cytostatyków
Nowy termin składania ofert: 2017-09-15
2017-08-28
DZP/RI/59-2017
z dnia 2017-07-28
Dostawa opatrunków wg pakietów 1 – 32017-08-25
DZP/R/61-2017
z dnia 2017-07-28
Dostawa cyfrowej płyty grzewczej do podgrzewania preparatów, cieplarki laboratoryjnej oraz wirówki laboratoryjnej wg pakietów 1 – 32017-08-17
DZP/RI/45-2017
z dnia 2017-06-21
Dostawa produktów farmaceutycznych Pegintron i Ribavirin U W A G A! Zmiana nazwy postepowania: Dostawa produktów farmaceutycznych Peginterferon alfa 2a i Ribavirin
Nowy termin składania ofert: 2017-07-05
2017-07-03
DZP/R/43-2017
z dnia 2017-06-19
Dostawa produktu farmaceutycznego Pegfilgrastim2017-06-27
DZP/RI/26-2017
z dnia 2017-04-28
Dostawa mebli medycznych: łózek dla dorosłych i niemowląt, stolików przyłóżkowych, wózków siedzących i leżących, stanowisk do pobierania krwi, przewijaka ściennego oraz materacy przeciwodleżynowych2017-05-30
DZP/RI/97-2016
z dnia 2016-10-28
Dostawa implantów do kręgosłupa i kończyn w pakietach 1-4
Nowy termin składania ofert: 2016-11-21
2016-11-09