Usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

 

 

 

    Kliniki

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
 Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
Klinika Geriatrii
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Klinika Psychiatrii
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

 

 

 

Pracownie

Pracownia alergologii i dermatoz zawodowych Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego u dzieci Kliniki Pediatrii,
Alergologii i Kardiologii
Pracownia biologii molekularnej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Pracownia bronchoskopii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii
Pracownia cytogenetyki Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Pracownia cytologii Kliniki Ginekologii
i Położnictwa
Pracownia cytometrii przepływowej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Pracownia cytomorfologii i cytochemii Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Pracownia densytometrii Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Pracownia endoskopowa dla dorosłych Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
Pracownia endoskopowa Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Pracownia histopatologii dermatologicznej
Pracownia immunologiczna
Pracownia krioterapii i laseroterapii Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Pracownia medycyny nuklearnej Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Pracownia mikologiczna Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Pracownia pH-metrii przełyku i motoryki przewodu pokarmowego Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Pracownia RTG Ogólna
Pracownia serologii transfuzjologicznej i bank krwi
Pracownia spirometrii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii
Pracownia światłolecznictwa Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Przykliniczna szkoła rodzenia


 

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Pracy

 

 

Poradnie specjalistyczne dla dorosłych

Poradnia przykliniczna leczenia bólu
Poradnia przykliniczna chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i endokrynologicznej
Poradnia przykliniczna alergologiczna
Poradnia przykliniczna dermatologiczna (komercyjna)
Poradnia przykliniczna chirurgii plastycznej
Poradnia przykliniczna endokrynologiczna
Poradnia przykliniczna diabetologiczna
Poradnia przykliniczna ginekologiczno-położnicza
Poradnia przykliniczna ginekologii onkologicznej
Poradnia przykliniczna patologii ciąży
Przykliniczna szkoła rodzenia
Poradnia przykliniczna hematologiczna
Poradnia przykliniczna transplantacji szpiku
Poradnia przykliniczna zdrowia psychicznego
Poradnia genetyczna

 

 

Poradnie specjalistyczne dla dzieci

Poradnia przykliniczna chirurgii dziecięcej
Poradnia przykliniczna chirurgii onkologicznej dziecięcej
Poradnia przykliniczna urologiczna dla dzieci
Poradnia przykliniczna ginekologiczna dla dziewcząt
Poradnia przykliniczna diabetologiczna dziecięca
Poradnia przykliniczna endokrynologiczna dziecięca
Poradnia przykliniczna alergologiczna dziecięca
Poradnia przykliniczna kardiologiczna dziecięca
Poradnia przykliniczna chorób zakaźnych dziecięca
Poradnia przykliniczna HIV i AIDS dziecięca
Poradnia przykliniczna gastroenterologiczna i zaburzeń metabolicznych dla dzieci
Poradnia przykliniczna onkologiczna dziecięca (Konsultacyjna)